Jsme schopni propojit DMS Online s jakoukoliv aplikací třetích stran. Díky OData Rest API, webovému protokolu pro dotazování a aktualizaci dat, je možné osvobodit data, které máte umístěna uvnitř aplikací. OData protokol umožňuje přístup k informacím z různých zdrojů, jako jsou relační databáze, souborové systémy nebo systémy pro správu obsahu a webových stránek, a to bez omezení.

Konkrétní požadavky OData:

•    Protokol http nebo https
•    URL webu
•    OData svc název služby
•    Cesta k požadovanému zdroji
•    Volitelné parametry